Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accesorii pentru contribuţia la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în absenţa unui contract încheiat între CAS şi persoana care obţine venituri din activităţi independente

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei pentru o societate dizolvată. Calitatea de reprezentant a lichidatorului judiciar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Venit din cedarea folosinţei bunurilor. Contract de comodat. Contravaloare facturi energie electrică

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condiţii de acordare a indemnizaţiei reparatorii urmaşilor de erou martir

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cariera judecătorilor şi procurorilor. Interdicţia legală instituită de dispoziţiile art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004, republicată. Sferă de aplicare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de reintegrare în tabloul experţilor contabili formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale. Natura juridică a litigiului. Competenţă materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Dreptul la un proces echitabil. Condamnare bazată în mod determinant pe declaraţiile martorilor neaudiaţi în primă instanţă şi în apel

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Concediere din motive neimputabile. Desfiinţarea efectivă a postului dispusă în scopul eficientizării societăţii. Cauză reală şi serioasă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Taxă aferentă procedurii. Necuprinderea în planul de distribuţie a TVA-ului încasat la vânzare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Invocarea practicii neunitare ca motiv de revizuire. Inadmisibilitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice