Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 367/2015). Titlul IX³ („Impozitul pe construcţii”)

4 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3174

Despre

  • M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015
  • H.G. nr. 367/2015
  • Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004; cu modif. și compl. ult.) Titlul IX3(„Impozitul pe construcții”)H.G. nr. 367/2015 (M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015)modifică: pct. 4 lit. a);
abrogă: pct. 4 lit. c), pct. 5


 

 

În M. Of. nr. 373 din 28 mai 2015, s-a publicat H.G. nr. 367/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004; cu modif. și compl. ult.).

H.G. nr. 367/2015 aduce modificări Normelor metodologice de aplicare a următoarelor titluri din Codul fiscal:

– Titlul II („Impozitul pe profit”)

Campanie Craciun UJmag 2020

Titlul III („Impozitul pe venit”)

– Titlul VI („Taxa pe valoarea adăugată”)

– Titlul VII („Accize și alte taxe speciale”)

Titlul IX2 („Contribuții sociale obligatorii”)

– Titlul IX³ („Impozitul pe construcții”)

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Titlul IX3 („Impozitul pe construcții”) din Codul fiscal.

Pct. 4 lit. a) Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Vechea reglementare

Art. 29635 („Cota de impozitare și baza impozabilă”)

În vechea reglementare, art. 29635 Cod fiscal prevedea faptul că impozitul pe construcții se calcula prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art. 29634, din care se scădea:

a) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX, de către contribuabil sau proprietar, după caz;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcțiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

c) valoarea construcțiilor din subgrupa 1.2.9 «Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole» din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

 

Norme metodologice:

În vechea reglementare, pct. 4 lit. a) prevedea faptul că pentru determinarea bazei impozabile stabilite prin prevederile art. 29635 alin. (1) din Codul fiscal, corelat cu reglementările în vigoare pentru determinarea impozitului pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX al Codului fiscal, contribuabilii aveau în vedere, printre altele și următoarea regulă:

a) din valoarea construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior nu se scade valoarea clădirilor prevăzute la art. 250 din Codul fiscal, cu excepția celor aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

 

Noua reglementare

Codul fiscal:

Art. 29635 („Cota de impozitare și baza impozabilă”)

Potrivit noii reglementări, art. 29635 Cod fiscal dispune: „(1) Începând cu anul 2015, impozitul pe construcții se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art. 29634, din care se scade:

a) valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX. Intră sub incidența acestor prevederi și valoarea clădirilor din parcurile industriale, științifice și tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;

b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcții închiriate, luate în administrare sau în folosință;

c) valoarea construcțiilor și a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a construcțiilor, aflate sau care urmează să fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unităților administrativ – teritoriale”.

Norme metodologice:

Potrivit noii reglementări, pct. 4 lit. a) prevede: „a) din valoarea construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior nu se scade valoarea clădirilor prevăzute la art. 250 din Codul fiscal, cu excepția celor aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și valoarea clădirilor din parcurile industriale, științifice și tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri”.

 
Pct. 4 lit. c) Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 4 lit. c) prevedea faptul că valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință era cea definită la pct. 54 alin. (1), (11) și (12) din Normele metodologice date în aplicarea art. 253 din Codul fiscal.

Noua reglementare

Pct. 4 lit. c) – Abrogată.

 
 

Pct. 5 Normele metodologice (modificate prin H.G. nr. 367/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 5 prevedea faptul că în aplicarea prevederilor art. 29635 alin. (2) din Codul fiscal, deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere se justifica în baza comunicării către locator potrivit pct. 54 alin. (1), (11) și (12) din Normele metodologice date în aplicarea art. 253 din Codul fiscal.

Noua reglementare

Pct. 5 – Abrogat.

 
👍Citește și: Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 367/2015). Titlul II („Impozitul pe profit”) și Titlul III („Impozitul pe venit”)
 

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal – modificări (H.G. nr. 367/2015). Titlul IX³ („Impozitul pe construcții”) was last modified: iunie 5th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter