Codul fiscal modificat: punct cu punct. (III) Impozitul pe venituri: Activități agricole, silvicultură și piscicultură, alte surse, venitul net anual impozabil

19 dec. 2014
Vizualizari: 2851

Despre

  • M. Of. nr. 906 din 12.12.2014
  • O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal şi a altor acte normative
  • Impozitul pe venituri din activități agricole, silvicutură și piscicultură
  • Veniturile din alte surse
  • Venitul net anual impozabil

În M. Of. nr. 906 din 12.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Codului fiscal și a altor acte normative.
Prin respectiva ordonanță de urgență, s-au adus Codului fiscal modificări semnificative, în vederea evitării unor dificultăți importante în îndeplinirea obligațiilor contabile și, implicit, a celor fiscale de către contribuabili, persoane fizice care desfășoară activități în scopul realizării de venituri, precum și din necesitatea de a veni în sprijinul acestora.
În prezentul articol, vom evidenția schimbările survenite în ceea ce privește impozitul pe venituri din activități agricole, silvicutură și piscicultură, veniturile din alte surse și venitul net anual impozabil, modificări care vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015.

I. Impozitul pe venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
În continuare, vom prezenta modificările survenite cu privire la impozitul pe venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură.
Prin O.U.G. nr. 80/2014 s-au adus modificări și alineatelor (3) și (5) din art. 71, articol care definește veniturile.
Alin. (3) stipula, în vechea formă, faptul că veniturile din silvicultură și piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activități independenteˮ, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX. În urma modificării survenite, alin. respectiv prevede faptul că veniturile din silvicultură și piscicultura se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activități independenteˮ, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligația de a completa Registrul de evidență fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX.
Alin. (5) dispunea faptul că veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile și se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activități independenteˮ, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. Conform noii reglementări, veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile și se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activități independenteˮ, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligația de a completa Registrul de evidență fiscală. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
Alin. (1), la care se face referire, susține faptul că veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;
c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
În cadrul acestui capitol, s-a modificat și art. 73 privind stabilirea venitului anual din activități agricole pe bază de norme de venit prin introducerea unui nou alineat, alin. (6), care prevede: contribuabilii care obțin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

II. Veniturile din alte surse
În ceea ce privește veniturile din alte surse, O.U.G. nr. 80/2014 modifică un singur articol, art. 78 care definește veniturile din alte surse, unde se introduce un nou alineat, alin. (3), care stipulează următoarele: contribuabilii care obțin venituri din alte surse nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

III. Venitul net anual impozabil
Ordonanța a avut în vedere și venitul net anual impozabil, modificând dispozițiile art. 82 „Stabilirea plăților anticipate de impozitˮ alin. (2) lit. b).
Lit. b) a alin. (2) din articolul în cauză prevedea, în vechea reglementare, faptul că plățile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, se stabileau de organul fiscal pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit opțiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinței bunurilor reprezenta echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectua pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se efectua impunerea.
În urma modificării, plățile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal pe baza veniturilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în conformitate cu prevederile art. 48, potrivit opțiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinței bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

Codul fiscal modificat: punct cu punct. (III) Impozitul pe venituri: Activități agricole, silvicultură și piscicultură, alte surse, venitul net anual impozabil was last modified: ianuarie 5th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.