Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituirea în natură a părților din imobilul preluat abuziv de stat care nu au fost înstrăinate în baza Legii nr. 112/1995 precum și a cotelor părți din terenul aferent acestor spații

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prejudiciul creat ca urmare a confiscării unor bunuri mobile. Despăgubiri materiale solicitate în temeiul Legii nr. 221/2010, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat abuziv de stat. Acţiune în revendicare formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 în lipsa parcurgerii procedurii administrative. Respingerea acțiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Regimul juridic aplicabil construcţiilor edificate pe terenuri, demolate şi reedificate pe un alt amplasament

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nelegalitatea revocării pe cale administrativă a dispoziției emise de primar în procedura Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dispoziție emisă de primar în procedura Legii nr. 10/2001 privind restituirea unui imobil preluat abuziv de stat. Nelegalitatea revocării pe cale administrativă a dispoziției de către entitatea emitentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Transmiterea pe cale succesorală a dreptului de a formula cerere de restituire a unui imobil în baza Legii nr. 10/2001, drept născut în patrimoniul defunctului. Calitatea de persoană îndreptățită

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea Statului Român prin M.F.P. în cadrul unei acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Moştenire testamentară. Persoane îndreptăţite la restituire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în procedura Legii nr. 10/2001, nesoluţionată de autoritatea competentă. Consecinţe cu privire la drepturile celuilalt moştenitor pentru acelaşi imobil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice