Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dispoziție emisă de primar în procedura Legii nr. 10/2001 privind restituirea unui imobil preluat abuziv de stat. Nelegalitatea revocării pe cale administrativă a dispoziției de către entitatea emitentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Transmiterea pe cale succesorală a dreptului de a formula cerere de restituire a unui imobil în baza Legii nr. 10/2001, drept născut în patrimoniul defunctului. Calitatea de persoană îndreptățită

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea Statului Român prin M.F.P. în cadrul unei acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Moştenire testamentară. Persoane îndreptăţite la restituire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în procedura Legii nr. 10/2001, nesoluţionată de autoritatea competentă. Consecinţe cu privire la drepturile celuilalt moştenitor pentru acelaşi imobil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dovada dreptului de proprietate asupra imobilului preluat de stat, în condițiile în care în decretul de expropriere figura o altă persoană decât cel care avea înscris dreptul de proprietate în cartea funciară deschisă în baza Decretului – Lege nr. 115/1938

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Persoană juridică de drept privat. Lipsa calității de unitate deţinătoare în sensul Legii nr. 10/2001 și, în consecință, lipsa obligației de a soluționa notificarea

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobile preluate în mod abuziv. Exercitarea controlului de legalitate aupra dispozițiilor autorităților administrației publice locale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil intrat în patrimoniul Statului ca urmare a rezoluțiunii de plin drept a unui contract de vânzare cumpărare pentru nerespectarea obligației asumată de cumpărător. Pact comisoriu de gradul IV. Inaplicabilitatea dispozițiilor Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri reparatorii prin echivalent acordate în temeiul Legii nr. 10/2001 pentru un bun imobil confiscat de stat. Despăgubiri solicitate în temeiul Legii nr. 221/2009 pentru același bun. Respingerea acțiunii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice