Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea excepției de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilului solicitat a fi restituit. Inexistența autorității de lucru judecat a hotărârii instanței de contencios administrativ asupra acțiunii în constatarea nulității titlului entității juridice notificate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contravaloarea îmbunătățirilor efectuate la un imobil restituit fostului proprietar solicitate de cumpărătorul evins. Calitate procesuală pasivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contravaloarea îmbunătățirilor efectuate la un imobil restituit fostului proprietar solicitate de cumpărătorul evins. Calitate procesuală pasivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat abuziv de stat, înstrăinat în temeiul Legii nr. 4/1973. Restituirea bunului fostului proprietar pe calea acțiunii în revendicare. Acțiune în restituirea prețului plătit de către cumpărător. Incidența dispozițiilor speciale ale Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea nevalabilității titlului statului și a nulității actelor de înstrăinare a unui imobil naționalizat, cu consecința repunerii părților în situația anterioară. Acțiune în revendicare. Existența unui ”bun actual” în patrimoniul solicitantului. Inaplicabilitatea Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 10/2001. Cerere de restituire în natură a unei părți din imobil și a terenului de sub construcție. Intervenție accesorie în interesul entității notificate. Admisibilitate în principiu

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1. Admisibilitatea acțiunii în revendicare a unui imobil aflat în proprietatea unei persoane fizice la data intrării în vigoare a legii speciale de reparație. 2. Respingerea, în rejudecare, a acțiunii în temeiul unei alte excepții decât cea în raport de care fusese respinsă cererea de chemare în judecată în primul ciclu procesual. Greșita reținere a încălcării principiului non reformatio in peius. 3. Prioritatea soluționării excepției de netimbrare în raport cu cererea de aderare la apel

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001. Condiţii de sesizare a persoanei notificate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie emisă în temeiul Legii nr. 10/2001, prin care a fost declinată competența de soluționare a notificării. Contestație formulată de autoritatea sesizată. Lipsa calității procesuale active

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie emisă în temeiul Legii nr. 10/2001, prin care a fost declinată competența de soluționare a notificării. Contestație formulată de autoritatea sesizată. Lipsa calității procesuale active

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice