Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea nulității unui contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Dreptul foștilor chiriași la restituirea contravalorii îmbunătățirilor aduse imobilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare a unui imobil încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995 după declanșarea procedurii administrative prevăzută de Legea nr. 10/2001. Constatarea nulității absolute

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Despăgubiri bănești solicitate pentru un imobil preluat abuziv de stat și nerestituit în natură. Cuantificare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Teren preluat abuziv de Stat. Caracterul complementar al dispozițiilor Legii nr. 10/2001 în raport de legile speciale în materie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dispoziţie emisă de primar în condiţiile Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat abuziv de stat. Contract de cesiune. Notificare formulată de cedent. Acțiune în revendicare a bunului formulată de cesionar împotriva persoanei care îl deține în baza unui titlu de proprietate. Respingerea acțiunii.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească de obligare la restituirea în natură a unui imobil. Titlu apt pentru intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prioritatea măsurii compensării cu alte terenuri faţă de măsura acordării de despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de restituire în natură a unui imobil aflat în patrimoniul unei bănci, preluat abuziv de stat. Calitatea autorului persoanelor care au formulat notificare de acționar majoritar al băncii. Lipsa calității de persoană îndreptățită

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobile preluate în mod abuziv. Notificare depusă la o sucursală a persoanei juridice deţinătoare. Competenţă teritorială

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice