Cuvinte-cheie "Eroare materiala"

 • Contestație în anulare împotriva deciziei de anulare a recursului declarat de reclamantă ca fiind insuficient timbrat. Respingerea contestației în anulare ca nefondată

 • Solicitare privind anularea deciziei pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în contradictoriu cu intimatul Avocatul Poporului și solicitarea sesizării Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate. Respingerea contestației în anulare ca fiind nefondată

 • Contestaţia în anulare împotriva amenzii judiciare stabilite prin decizie pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Respingerea contestației în anulare ca fiind inadmisibilă

 • Invocarea aspectelor ce ţin de conţinutul mandatului european de arestare. Competența stabilirii dacă persoana a participat sau nu la săvârşirea infracţiunilor descrise în cuprinsul mandatului european de arestare

 • Contestaţia în anulare. Cale de atac extraordinară, de retractare, ce poate fi exercitată doar pentru motivele expres şi limitativ prevăzute de normele procedurale ce o reglementează

 • Greşeală materială. Omiterea sau confundarea unor elemente sau date materiale importante, determinante în soluţia pronunţată de instanţa a cărei hotărâre este atacată

 • Noţiunea de „greşeală materială”. Greşeală de ordin procedural de o asemenea gravitate încât a avut drept consecinţă pronunţarea unei soluţii eronate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea Oficiul Registrului Comerțului la efectuarea mențiunii referitoare la administratorul statutar al societății, până la soluționarea cererii de îndreptare a erorii. Ordonanță președințială

 • Eroare materială susceptibilă să ducă la retractarea hotărârii, greşeala involuntară, de ordin formal, procedural care a influenţat, de o manieră determinantă, pronunţarea soluţiei dată recursului promovat de părâtă. Admisibilitatea contestaţiei în anulare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Neanalizarea unui motiv de recurs inadmisibil. Contestaţie în anulare. Consecinţe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice