Cuvinte-cheie "Drepturi salariale"

 • Analiza efectivă pe care judecătorul trebuie să o facă susţinerilor reclamantului privind puterea de lucru judecat relativă a celor stabilite prin sentinţă, într-o cauză privind aceeaşi chestiune de drept, dar vizând o perioadă diferită

 • Litigiu de muncă având ca obiect drepturi salariale. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitarea obligării pârâţilor la plata unor drepturi băneşti despre care reclamanții afirmă că le-ar fi datorate cu titlu de drepturi salariale. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Acţiune privind anularea actelor administrative. Modificarea cererii de chemare în judecată

 • Stabilirea anumitor drepturi salariale ale unor magistraţi. Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor membrilor completului de judecată

 • Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor membrilor completului de judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Discriminare. Drepturi salariale ale personalului auxiliar din justiţie. Competență teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plată nedatorată. Efectele produse de o decizie a Curții de Conturi. Incidență asupra raporturilor angajator-angajat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plată nedatorată. Efectele produse de o decizie a Curții de Conturi. Incidență asupra raporturilor angajator-angajat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetare raporturi de muncă urmare a pierderii calităţii de membru cooperator. Nelegalitatea reducerii drepturilor salariale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice