Cuvinte-cheie "Drepturi salariale"

 • Procedura de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii (OMM nr. 2961/2015)

 • Suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii – acordarea de drepturi salariale (H.G. nr. 619/2015)

 • Procedura de efectuare a plăţii titlurilor devenite executorii până la 31 decembrie 2015 având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Muncii (Ordinul ministrului muncii nr. 1602/2015)

 • Suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale (H.G. nr. 426/2015)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Agenţii de recrutare a personalului navigant. Stabilirea titularului obligaţiei de plată a drepturilor salariale cuvenite personalului navigant selectat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Solicitare de acordare a daunelor morale. Necesitatea dovedirii existenţei prejudiciului moral

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Indemnizaţia pentru concediul de odihnă neefectuat acordată la încetarea contractului individual de muncă. Cuantificarea ei în situaţia în care salariatul s-a aflat în incapacitate temporară de muncă pe parcursul întregului an calendaristic sau al unei părţi a acestuia

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea societăţii la plata de despăgubiri legale reprezentând salariile indexate, majorate şi reactualizate. Natura juridică

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Spor de complexitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întoarcerea executării silite. Sume reprezentând drepturi salariale. Conflict negativ de competenţă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice