Cuvinte-cheie "Dobanda"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de lămurire a dispozitivului. Dobândă remuneratorie și dobândă penalizatoare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţie fiscală neachitată la termen. Stabilirea de dobânzi şi penalităţi de întârziere. Lipsa condiţionării obligaţiei de plată a accesoriilor fiscale de existenţa unei culpe a contribuabilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcţionar public. Drepturi salariale. Dobânzi. Instanţă competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drepturi salariale. Spor pentru muncă în ture vs. spor de noapte. Tichete de masă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Eşalonarea prin acte normative a plăţii drepturilor salariale restante, stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Daune-interese sub forma dobânzii legale

 • Unele aspecte cu privire la clauzele abuzive în contractele de credit bancar încheiate în România

 • Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2015 (Circulară BNR nr. 35/2015)

 • Efectuarea unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” – (OMFP nr. 1376/2015)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în răspundere civilă delictuală. Principiul reparării integrale a prejudiciului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice