Cuvinte-cheie "Dobanda"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Contract de vânzare-cumpărare încheiat între comercianţi. Obligaţii de a face şi de a nu face. Efecte în planul punerii în întârziere. B) Principiul reparării integrale a prejudiciului. Cumulul daunelor rezultând din lipsa de folosinţă cu dobânda legală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Contract de vânzare-cumpărare încheiat între comercianţi. Obligaţii de a face şi de a nu face. Efecte în planul punerii în întârziere. 2) Principiul reparării integrale a prejudiciului. Cumulul daunelor rezultând din lipsa de folosinţă cu dobânda legală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Regimul accesoriilor pe perioada suspendării executării actului administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accesorii calculate ca urmare a nerecuperării integrale şi la termen a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească anterioară

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Despăgubiri materiale și morale. Dobândă legală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de excludere a unui asociat. Cerere reconvenţională prin care s-a solicitat solicitând obligarea reclamanților-pârâți la plata dividendelor precum şi la plata dobânzii legale aferente. Suspendarea cauzei în temeiul art. 242 NCPC reținându-se că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile impuse de instanţă. Disjungerea cererii reconvenţionale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de lămurire a dispozitivului. Dobândă remuneratorie și dobândă penalizatoare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţie fiscală neachitată la termen. Stabilirea de dobânzi şi penalităţi de întârziere. Lipsa condiţionării obligaţiei de plată a accesoriilor fiscale de existenţa unei culpe a contribuabilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcţionar public. Drepturi salariale. Dobânzi. Instanţă competentă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice