Cuvinte-cheie "Dobanda"

 • Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 mai – 23 iunie 2015 (Circulara BNR nr. 23/2015)

 • Revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului – modificări (OMFP nr. 676/2015)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Clauze abuzive în contractele de credit. Nulitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune-interese solicitate în baza contractului încheiat de părţi, fără ca debitorul să fie pus în întârziere. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rambursare cu întârziere a TVA. Obligaţia statului de a asigura recuperarea de către contribuabil într-o manieră adecvată şi în întregime a sumei datorate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Împrumut cu titlu gratuit. Dobândă moratorie ce depășește plafonul maxim impus prin normele legale. Clauză penală nulă absolut pentru cauză ilicită

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evaziune fiscală. Latura civilă. Mod de soluţionare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura de restituire către contribuabili a sumelor de la buget. Excepţie de nelegalitate a dispoziţiilor pct. 3 din Cap. 2 din anexa la O.M.F.P. nr. 1899/2004. Excepţie respinsă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ajustarea nivelului dobânzii de creditare de către o societate bancară, conform prevederilor contractuale şi legale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa caracterului de act administrativ-fiscal. Desfăşurător de calcul al penalităţilor şi dobânzilor emis de Casa de asigurări de sănătate. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice