Cuvinte-cheie "Dobanda"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Eşalonarea prin acte normative a plăţii drepturilor salariale restante, stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Daune-interese sub forma dobânzii legale

 • Unele aspecte cu privire la clauzele abuzive în contractele de credit bancar încheiate în România

 • Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2015 (Circulară BNR nr. 35/2015)

 • Efectuarea unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” – (OMFP nr. 1376/2015)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în răspundere civilă delictuală. Principiul reparării integrale a prejudiciului

 • Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 mai – 23 iunie 2015 (Circulara BNR nr. 23/2015)

 • Revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului – modificări (OMFP nr. 676/2015)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Clauze abuzive în contractele de credit. Nulitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune-interese solicitate în baza contractului încheiat de părţi, fără ca debitorul să fie pus în întârziere. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rambursare cu întârziere a TVA. Obligaţia statului de a asigura recuperarea de către contribuabil într-o manieră adecvată şi în întregime a sumei datorate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice