Cuvinte-cheie "vatamare corporala"

 • Critici referitoare la deducerea perioadei reţinerii şi arestării preventive. Deducerea din durata pedepsei aplicate persoanei solicitate a perioadei detenţiei preventive şi a perioadei în care a fost reţinută şi arestată în vederea predării

 • Producerea riscului asigurat prin poliţa RCA. Deschiderea dosarului de daună

 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de vehicule. Raporturile dintre asigurat şi asigurător

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Vătămarea integrității coroporale. Pierderea capacităţii de muncă. Lipsa unui contract de muncă valabil încheiat anterior producerii faptei ilicite. Obligarea asigurătorului la despăgubiri sub forma unor prestaţii băneşti periodice în raport cu nivelul salariului minim pe economie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Vătămarea integrității coroporale. Pierderea capacităţii de muncă. Lipsa unui contract de muncă valabil încheiat anterior producerii faptei ilicite. Obligarea asigurătorului la despăgubiri sub forma unor prestaţii băneşti periodice în raport cu nivelul salariului minim pe economie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Tentativă de omor. Recidivă postexecutorie. Caracterul peremptoriu al termenului de declarare a apelului. Imposibilitatea majorării întinderii pretenţiilor civile în apel

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre a instanței penale de achitare a persoanei trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă. Lipsa vinovăției. Acțiune în despăgubiri formulată în temeiul dreptului comun. Începutul termenului de prescripție

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident rutier. Încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părților. Acțiune în despăgubiri formulată împotriva asigurătorului. Vătămare corporală. Daune materiale. Prejudiciu eventual. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Antrenarea răspunderii proprietarului pentru fapta animalului. Vătămare corporală. Prejudiciu moral suferit de victima agresiunii. Criterii de apreciere a cuantumului daunelor morale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurarea civilă obligatorie. Efectele împăcării reprezentanților legali ai minorei cu autorul accidentului în faza de urmărire penală

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice