Cuvinte-cheie "Salariat"

  • Obligarea pârâtului la emiterea unui alt ordin de salarizare. Principiul egalităţii în faţa legii a tuturor categoriilor de salariaţi. Recurs respins ca nefondat

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opere create de proprii angajaţi, recrutaţi ca formatori, realizate în afara îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Consecințe

  • Considerațiuni juridice și de ordin practic privind detașarea personalului silvic contractual

  • Neconstituționalitate: Art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Codul muncii cu privire la suspendarea CIM din inițiativa angajatorului

  • Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (H.G. nr. 23/2015)

  • Concedierea colectivă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea patrimonială a salariatului. Riscul normal al serviciului – cauză exoneratoare de răspundere

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune formulată de o societate comercială împotriva unui angajat având ca obiect plata de despăgubiri reprezentând contravaloarea indemnizaţiei de odihnă pentru zile nelucrate, încasată fără drept. Instanța competentă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Părţile raportului de drept fiscal. Acţiune intentată de angajat împotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor reţinute în plus cu titlu de contribuţii şi impozit. Respingere pentru lipsa calităţii procesuale pasive

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice