Cuvinte-cheie "reintegrare in functie"

 • Reevaluarea naturii contractului juridic intervenit între părţile contractante. Admiterea recursului declarat, casarea cauzei şi trimiterea spre rejudecare la aceeaşi curte de apel

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea sancțiunii pentru săvârșirea abaterii disciplinare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea deciziei emise de Garda Financiară – Comisariatul General. Reîncadrarea reclamantului într-o funcţie publică de execuţie similară

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea sancțiunii pentru săvârșirea abaterii disciplinare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea sancțiunii pentru săvârșirea abaterii disciplinare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea raporturilor de muncă prin demisie. Caracterul liber sau viciat al manifestării de voinţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Concediere colectivă. Nulitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea societăţii la plata de despăgubiri legale reprezentând salariile indexate, majorate şi reactualizate. Natura juridică

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Concediere. Neefectuarea cercetării prealabile. Nulitatea deciziei de concediere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea de drept a contractului individual de muncă ca urmare a reintegrării în funcţie a unei persoane concediate anterior. Constatarea ulterioară a nulităţii contractului de muncă al acestei persoane. Efecte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice