Cuvinte-cheie "raspundere civila delictuala"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea pentru fapta lucrului. Obligația de garanție a păzitorului juridic. Culpa victimei în producerea accidentului. Inexistența unei cauze exoneratoare de răspundere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţia împotriva măsurilor administratorului judiciar al debitoarei insolvente. Solicitarea de restituire a unei recolte de grâu sau a contravalorii acesteia, formulată de către arendaşul unui teren agricol

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune civilă. Evaziune fiscală. Achitare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Daune morale. Condiţii de detenţie. Respingerea cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă. Neanalizarea fondului cauzei prin raportare la prevederile convenţionale. Nelegalitate. Casare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Bilet la ordin. Lipsa transmiterii refuzului de plată pe cale electronică în sistemul SENT. Îmbogățire fără justă cauză

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notar public. Sesizare formulată împotriva unui funcţionar public. Solicitarea demarării unei anchete disciplinare. Acţiune în răspundere civilă delictuală îndreptată împotriva petiţionarului. Invocarea unei atingeri aduse onoarei, demnităţii şi prestigiului profesional. Inexistenţa faptei ilicite

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în răspundere civilă delictuală. Abuz de drept. Inexistenţa caracterului ilicit al faptei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încălcarea dreptului exclusiv asupra unei mărci înregistrate. Acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral produs unei persoane juridice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Malpraxis. Răspundere civilă delictuală. Prescripţia extinctivă a dreptului material la acţiune. Formularea unei noi cereri de chemare în judecată în teremenul de 6 luni de la data când a râmas definitivă hotărârea judecătorească prin care a fost anulată prima cerere. Efectul întreuptiv provizoriu condiţionat al cursului prescripţiei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Acoperirea prejudiciului cauzat bugetului de stat. Insolvență

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice