Solicitare privind obligarea pârâtului la repararea prejudiciului moral cauzat prin fapta sa ilicită. Cuvinte de natură să aducă atingere demnităţii şi onoarei

22 dec. 2022
Vizualizari: 364
  • NCPC: art. 107
  • NCPC: art. 113 alin. (1) pct. 9
  • NCPC: art. 116
  • NCPC: art. 135 alin. (4)

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Mureș, la 6 martie 2020, sub nr. x/2020, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Șoș Aurelian Gabriel, admiterea acțiunii, astfel cum a fost formulată, și pe cale de consecință, angajarea răspunderii delictuale a acestuia, în sensul obligării la repararea prejudiciului moral cauzat prin fapta sa ilicită, în sumă de 10.000 euro, convertită în RON la cursul BNR leu-euro, de la data promovării acțiunii, precum și obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 824 din 8 aprilie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Învestită cu soluționarea conflictului negativ de competență, Înalta Curte constată că, în cauză, competența soluționării litigiului revine Judecătoriei Târgu-Mureș, pentru considerentele ce succed:

Prin cererea introductivă de instanță, reclamantul a învestit Judecătoria Târgu-Mureș cu o acțiune în răspundere civilă delictuală, solicitând obligarea pârâtului la repararea prejudiciului moral cauzat prin fapta sa ilicită, reprezentată de adresarea unor cuvinte de natură să aducă atingere demnității și onoarei sale.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Fiind vorba de o competență teritorială, regula generală consacrată de art. 107 C. proc. civ., conform căreia cererea se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază pârâtul, devine alternativă cu dispozițiile art. 113 alin. (1) pct. 9 din același cod, care stipulează că, în materia răspunderii civile delictuale, competența aparține instanței „în a cărei circumscripție s-a săvârșit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul…”.

Întrucât fapta ilicită a fost săvârșită în circumscripția teritorială a Judecătoriei Târgu Mureș, în localitatea Coroisânmartin, aceasta este instanța competentă teritorial să soluționeze pricina conform art. 113 alin. (1) pct. 9 C. proc. civ.

Totodată, în speță, sunt incidente și dispozițiile art. 116 C. proc. civ. în sensul că „Reclamantul are alegerea între mai multe instanțe deopotrivă competente”. Aceasta semnifică faptul că prin manifestarea de voință în sens procesual de a înregistra pe rolul Judecătoriei Târgu Mureș acțiunea având ca obiect acordarea despăgubirilor morale cauzate prin fapta ilicită a pârâtului, reclamantul a învestit în mod legal această instanță, fixând în mod definitiv competența în favoarea acesteia.

Pentru considerentele înfățișate, în temeiul prevederilor art. 135 alin. (4) C. proc. civ., competența de soluționare a cauzei va fi stabilită în favoarea Judecătoriei Târgu Mureș.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind obligarea pârâtului la repararea prejudiciului moral cauzat prin fapta sa ilicită. Cuvinte de natură să aducă atingere demnității și onoarei was last modified: decembrie 21st, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.