Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcţionari publici. Plata orelor suplimentare. Dovada efectuării orelor suplimentare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opoziţia creditorului unei societăţi comerciale la cesiunea de părţi sociale decisă de asociatul unic al societăţii. Natura juridică a opoziţiei şi efectele acesteia

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea certificatului de urbanism. Obligarea primarului şi a unităţii administrativ-teritoriale la plata unor despăgubiri pentru prejudiciul suferit. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opoziţia împotriva hotărârii asociaţilor privitoare la transmiterea de părţi sociale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Persoană strămutată. Măsură administrativă cu caracter politic. Despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mandatul administratorului societăţii. Răspunderea contractuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiul abţinerii de la vot, în cazul în care acţionarul se află în conflict de interese cu societatea

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri. Prejudiciul cauzat prin restituirea în natură a imobilelor deţinute de o societate comercială către foştii proprietari prin efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dizolvarea societăţii comerciale. Opoziţie întemeiată pe textul art. 61 din Legea nr. 31/1990

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice