Cuvinte-cheie "Prejudiciu"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident cu victime multiple. Daune morale. Criterii de stabilire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune materiale și morale solicitate Statului Român ca urmare a constatării de către Curtea Europeană a încălcării art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excluderea asociatului administrator pentru fraudă în dauna societăţii. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune morale solicitate ca urmare a prejudiciului suferit pentru deportarea în străinătate pe motive etnice. Aplicarea legii speciale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dizolvarea societăţii comerciale. Opoziţie. Dovedirea creanţei cu înscrisuri având valoare de titlu

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de mandat. Obligația mandatarului de a preda moștenitorilor mandantului bunurile primite în puterea mandatului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Formularea opoziţiei la contractul de cesiune de părţi sociale. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcţionari publici. Plata orelor suplimentare. Dovada efectuării orelor suplimentare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opoziţia creditorului unei societăţi comerciale la cesiunea de părţi sociale decisă de asociatul unic al societăţii. Natura juridică a opoziţiei şi efectele acesteia

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice