Cristian Clipa

Cristian Clipa

Este doctor în drept cu distincţia Magna Cum Laude Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, conferenţiar universitar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii de Vest din Timişoara, avocat, membru al Consiliului Baroului Timiş.

Experienţă profesională:

- Conferenţiar universitar titular

Apartenenţa la societăţi ştiinţifice sau organizaţii profesionale:

- din 2012, membru al Asociaţiei Profesionale a Specialiştilor în Administraţie Publică (APSAP);
- 1 iulie 2002 - în prezent, avocat definitiv, membru al Baroului Timiş;
- 1 septembrie 2000 - 1 iulie 2002, avocat stagiar, membru al Baroului Timiş;
- din 1999, membru al Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”

Monografii:
Drept administrativ. Teoria funcţiei publice (II). Noţiunea de funcţie publică şi categoria de funcţionar public. Dreptul aplicabil. Răspunderea juridică a funcţionarilor publici, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013.
Organe şi proceduri administrativ-jurisdicţionale. Introducere în studiul administraţiei publice jurisdicţionalizate, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012;
Drept administrativ. Teoria funcţiei publice (I). Raportul juridic de serviciu – noţiune, natură, părţi, obiect şi conţinut, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011.

Sursă informații
Sursă foto

Postări - Cristian Clipa