Cuvinte-cheie "imobil"

 • Critici cu privire la modalitatea de apreciere a probatoriului de către instanţa de apel. Încuviinţarea administrării probei testimoniale. Constatarea recursului ca fiind nul

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil. Vânzări succesive. Pierderea bunului în urma admiterii acţiunii în revendicare. Răspunderea pentru evicţiune. Condiţia anteriorității cauzei evicţiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare. Răspunderea pentru garanţia contra viciilor bunului vândut. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întrunirea condiţiilor răspunderii civile delictuale. Omisiunea încheierii protocolului de predare primire a imobilului în ter-menul. Aplicarea art. 25 alin. (5) Legea nr. 10/2001. Contra-valoare lipsă de folosinţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa calitate procesuală pasivă ONRC. Constatare transfer drept de proprietate către un asociat. Societate radiată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ TVA. Ajustarea taxei pe valoarea adăugată. Menţinerea scopului declarat al achiziţiei (menţinerea intenţiei declarate) pe întreaga perioadă de ajustare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea silită a unui imobil cu privire la care s-a dispus o măsură asigurătorie conform Codului de procedură penală. Abuz în serviciu. Executor judecătoresc

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Prescripție extinctivă. Întrerupere. Legea aplicabilă. Imobil grevat de dreptul de ipotecă de rang I. Limitarea convențională voluntară a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenului litigios

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de impunere referitoare la impozitul pentru imobile aferent anului 2016. Inaplicabilitatea scutirii reglementate de art. 5 alin. 1 lit. j) din Legea nr. 341/2004, în lipsa unei hotărâri a consiliului local în acest sens

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act de vânzare cumpărare a unui bun imobil. Promisiune bilaterală de vânzare cumpărare încheiată de reclamant cu un terţ care nu este proprietar al bunului imobil respectiv

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice