Cuvinte-cheie "Fonduri Europene"

 • Critici privind motivarea deciziei atacate ca fiind străină de obiectul şi cauza cererii de chemare în judecată deduse judecăţii. Respingerea recursului ca nefondat

 • Contract de finanțare. Proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de finanțare. Anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fonduri europene. Încălcarea unei dispoziții de drept comunitar. Abatere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fonduri europene. Încălcarea unei dispoziții de drept comunitar. Abatere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea titlului de creanţă reprezentat de nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Introducerea unei acţiuni în anularea notei de constatare/procesului-verbal/în absenţa deciziei de soluţionare a contestaţiei administrative

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de finanțare. Suspendarea executării actelor administrative de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare. Caz bine justificat și pagubă iminentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată împotriva procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare. Invocarea unor motive de nelegalitate ce nu vizează temeiul măsurii de recuperare a sprijinului financiar acordat în baza contractului de finanțare. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice