Cuvinte-cheie "Fonduri Europene"

 • Solicitare privind anularea răspunsului primit de la pârâtă, prin care proiectul reclamantului privind achiziţionarea unei ambulanţe veterinare nu a fost declarat eligibil, obligarea pârâtei la emiterea unei motivări asupra respingerii proiectului și efectuarea plăţii reprezentând ajutor nerambursabil, cu cheltuieli de judecată

 • Cerere privind obligarea instituţiei pârâte la aprobarea solicitării pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

 • Critici privind motivarea deciziei atacate ca fiind străină de obiectul şi cauza cererii de chemare în judecată deduse judecăţii. Respingerea recursului ca nefondat

 • Contract de finanțare. Proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziții publice finanțate din fonduri europene. Modificarea valorii contractului cu un sfert din valoarea inițială. Aprecierea caracterului substanțial al modificării. Legala aplicare a corecției financiare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de achiziție publică. Corecție financiară. Fonduri europene. Neregulă. Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă. Principiul proporționalității

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fonduri europene. Evaluarea greșită a proiectului de către autoritatea de finanțare. Stabilirea unor limite de cheltuieli. Efecte asupra legalității constatării neregulii constând în depăşirea de către beneficiar a procentului aferent cheltuielilor de implementare a proiectului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fonduri europene. Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare Condiții privitoare la calificarea ca neregulă a intrării în insolvență a beneficiarului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de finanțare. Anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nereguli și corecții financiare. Motivarea în fapt şi în drept a actelelor administrativ-fiscale contestate. Contract de finanțare. Obligația de recuperare a fondurilor UE. Prejudiciu

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice