Cerere privind obligarea instituţiei pârâte la aprobarea solicitării pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

9 ian. 2023
Vizualizari: 243
  • Legea nr. 554/2004: art. 2 alin. (1) lit. n)
  • O.G. nr. 14/2013: art. 2
  • O.G. nr. 14/2013: art. 6

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel București, secția a VIII a contencios administrativ și fiscal la data de 03.12.2014, cu nr. unic dosar x/2014, reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială Județul Olt a solicitat instanței, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale Și Administrației Publice, ca prin sentința ce o va pronunța să dispună:

– anularea adresei nr. x/2014 de respingere a contestației noastre nr. 7419/04.08.2014 formulată împotriva adresei MDRAP – Direcția Generală Programe Europene nr. 4761/23.07.2014;

– anularea adresei înregistrată la nivelul MDRAP – Direcția Generală Programe Europene sub nr. x/2014;

– obligarea instituției pârâte la aprobarea Solicitării nr. x/20.01.2014 pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, conform O.G. nr. 14/2013, respectiv emiterea și aprobarea Notei pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice” pentru solicitarea noastră nr. x/20.01.2014.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 411 din 6 februarie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte constată că raționamentul recurentei în sensul că prima instanță i-a dat câștig de cauză și a admis acțiunea acestuia și a anulat nota de constatare a neregulilor, iar dacă autoritatea pârâtă soluționa atunci solicitarea de plată ar fi fost îndeplinite condițiile prevăzute de O.G. nr. 14/2013 – deoarece, așa cum a arătat corect instanța de fond prin pronunțarea Deciziei nr. 3102/2.07.2014, a fost casată hotărârea recurată și respinsă acțiunea reclamantei cu consecința menținerii notei privind neregulile și corecțiile în sarcina acesteia.

Se reține că în conformitate cu art. 6 din O.G. nr. 14/2013:

„situațiile în care sumele aferente contractelor finanțate din fonduri europene din cadrul Programului operațional regional nu fac obiectul acestui act normativ, astfel:

a) asupra cărora au fost formulate sesizări către ANI, DLAF și/sau organele de urmărire penală pentru suspiciune de frauda, tentativă de frauda sau conflict de interese, pentru care instanțele judecătorești, prin hotărâri definitive, au stabilit săvârșirea unei fapte penale;

b) asupra cărora au fost formulate sesizări către ANI, DLAF și/sau organele de urmărire penală pentru suspiciune de fraudă, tentativă de fraudă sau conflict de interese până în momentul soluționării definitive de către organele competente cărora le-a fost înaintată sesizarea sau până la soluționarea definitivă a cauzei de către instanțele judecătorești prin care se stabilește inexistența unei fapte penale;

c) în situația în care corecțiile financiare și/sau creanțele bugetare stabilite prin note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, precum și sumele rezultate din aplicarea reducerilor procentuale au fost menținute de instanțele judecătorești în sarcina beneficiarilor prevăzuți la art. 1, prin hotărâri definitive”.

De asemenea, recurenta nu se încadrează în condițiile prevăzute de art. 2 din O.G. nr. 14/2013 pentru a beneficia de suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare, aspect necontestat de aceasta.

În acest context argumentul că autoritatea pârâtă nu a soluționat în termen solicitarea de plată a reclamantei-recurente conform aceluiași raționament nu este în favoarea recurentei, întrucât pârâta și-a exercitat în mod legal în limitele competențelor sale legale dreptul de a aprecia asupra cererii recurentei, respectiv în mod rezonabil a așteptat soluționarea definită a acțiunii în anulare promovată de recurenta-reclamantă.

Simpla depășire a termenului de soluționare a cererii datorată unor împrejurări care aveau o importanță definitorie în aprecierea îndeplinirii condițiilor prevăzute de O.G. nr. 14/2013 nu constituie un exces de putere în accepțiunea art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 554/2004, câtă vreme soluționarea definitivă a dosarului în anularea notei de constatare nereguli și corecții avea caracter retroactiv.

Temeiul legal al soluției adoptate în recurs

Față de prevederile art. 496 C. proc. civ., Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat, sentința de fond fiind legală și temeinică.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind obligarea instituției pârâte la aprobarea solicitării pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice was last modified: ianuarie 9th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.