Cuvinte-cheie "eroare judiciara"

  • Privare de libertate nelegală ulterior terminării procesului penal. Dreptul la reparaţiune pentru prejudiciile derivate din erori judiciare

  • Atragerea răspunderii statului pentru erorile judiciare săvârşite în procesele penale. Procedura reparării pagubei în caz de eroare judiciară

  • Solicitarea obligării pârâtului Statul Român, în temeiul răspunderii civile delictuale, la plata contravalorii bunurilor confiscate şi ulterior distruse. Anularea recursului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune având ca obiect atragerea răspunderii statului pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil. Greşita soluţionare a excepţiei inadmisibilităţii prin raportare la obiectul cauzei. Limitele învestirii instanţei. Obligaţia instanţei de a se pronunța asupra acţiunii în pretenţii privind durata nerezonabilă a procedurii judiciare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Acţiune pentru angajarea răspunderii civile delictuale a Statului Român pentru fapta pretins ilicită a procurorului de caz. Admisibilitate şi condiţiile în care poate fi promovată această acţiune

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acordarea de despăgubiri decurgând din constatarea existenţei unei erori judiciare. Prescripție extinctivă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare. Condiții

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calificarea greșită a căii de atac declarată împotriva hotărârii pronunțată în fond în materia reparării prejudiciilor cauzate prin erori judiciare. Încălcarea dispozițiilor legale procedurale și a normelor de organizare judiciară

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice