Cuvinte-cheie "drept de folosinta"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Teren restituit în natură în temeiul Legii nr. 10/2001. Invocarea accesiunii imobiliare asupra construcției edificate anterior restituirii terenului. Opunerea de către proprietarul clădirii a dreptului de superficie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Interdicţia de realizare a operaţiunii tabulare a dezmembrării impusă de prevederile art. 83 alin. (21) din Ordinul directorului general al ANCPI nr. 133/2009. Nelegalitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţia obţinerii autorizaţiei de construire de către titularul unui drept real. Calitatea procesuală pasivă în cadrul acţiunii având ca obiect desfiinţarea unor lucrări realizate fără autorizaţie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prejudiciul creat ca urmare a confiscării unor bunuri mobile. Despăgubiri materiale solicitate în temeiul Legii nr. 221/2010, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă. Inadmisibilitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune materiale și morale solicitate Statului Român ca urmare a constatării de către Curtea Europeană a încălcării art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenţie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contravaloarea lipsei de folosință a unui imobil preluat abuziv de stat solicitată pentru perioada cuprinsă între momentul preluării și momentul restituirii în natură. Acțiune suspusă timbrajului

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice