Cuvinte-cheie "drept de folosinta"

 • Acţiune în constatare având ca obiect dobândirea dreptului de superficie prin uzucapiunea de 10 ani. Recurs respins ca fiind nefondat

 • Solicitare privind anularea răspunsului la plângerea prealabilă și admiterea plângerii prealabile, în sensul anulării pct. 1 indice 1 din Normele metodologice de punere în aplicare a art. 115 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Admiterea recursurilor declarate, casarea în parte a sentinţei recurate și respingerea acţiunii în anulare formulată de reclamantă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drept de autor asupra programului informatic. Obligaţia de confidenţialitate a fabricantului bazei de date. Limitare convențională a dreptului de proprietate. Invocarea încălcării clauzei de confidențialitate și a dreptului asupra programului de calculator

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Teren restituit în natură în temeiul Legii nr. 10/2001. Invocarea accesiunii imobiliare asupra construcției edificate anterior restituirii terenului. Opunerea de către proprietarul clădirii a dreptului de superficie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de întreţinere. Transmitere către întreţinători a nudei proprietăţi. Drepturile uzufructuarului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Interdicţia de realizare a operaţiunii tabulare a dezmembrării impusă de prevederile art. 83 alin. (21) din Ordinul directorului general al ANCPI nr. 133/2009. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţia obţinerii autorizaţiei de construire de către titularul unui drept real. Calitatea procesuală pasivă în cadrul acţiunii având ca obiect desfiinţarea unor lucrări realizate fără autorizaţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prejudiciul creat ca urmare a confiscării unor bunuri mobile. Despăgubiri materiale solicitate în temeiul Legii nr. 221/2010, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune materiale și morale solicitate Statului Român ca urmare a constatării de către Curtea Europeană a încălcării art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contravaloarea lipsei de folosință a unui imobil preluat abuziv de stat solicitată pentru perioada cuprinsă între momentul preluării și momentul restituirii în natură. Acțiune suspusă timbrajului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice