Cuvinte-cheie "Diurna"

  • Cerere de chemare în judecată în vederea anulării în totalitate a deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare, stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice, împreună cu actele subsecvente

  • Solicitare privind plata diurnelor în valută şi a alocaţiilor pentru facilitarea legăturii cu familia, ca urmare a participării la misiuni internaţionale de menţinere a păcii şi obligarea pârâtului la plata dobânzii legale şi repunerea în termenul de prescripţie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuielile transport, cazare şi masă. Contribuții sociale obligatorii. Delegare. Detașare. Impozit pe salarii. Inspecție fiscală. Diurnă. Salariu minim

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuielile transport, cazare şi masă. Contribuții sociale obligatorii. Delegare. Detașare. Impozit pe salarii. Inspecție fiscală. Diurnă. Salariu minim

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plata drepturilor salariale ale unui lucrător angajat de o societate comercială din România, detaşat în Germania

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Diurnă. Transport internațional. Lipsa unei clauze contractuale. Domeniu de aplicare H.G. nr. 518/1995 

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plata diurnei pentru un salariat care efectua transport internaţional de marfă. Punere de drept în întârziere în situaţia neplăţii drepturilor salariale

  • Aspecte controversate privind reglementarea delegării în raporturile de muncă (I)

  • H.G. nr. 582/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar (M. Of. nr. 558 din 27 iulie 2015)

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice