Cuvinte-cheie "Control judiciar"

 • Recunoaşterea unei căi de atac în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. Încălcarea principiului legalităţii. Contestație respinsă ca fiind inadmisibilă

 • Susțineri privind încălcarea efectului pozitiv al autorităţii de lucru judecat. Respingerea cererii de revizuire

 • Exercitarea căii de atac a contestaţiei în anulare și constatarea inadmisibilității acesteia. Soluţie definitivă nesusceptibilă de atacare cu apel

 • Invocarea încălcării unei reguli de procedură a cărei nerespectare atrage sancţiunea nulităţii. Respingerea recursului ca nefondat

 • Obligația părților interesate de a sesiza instanțele de judecată în condiţiile legii procesual penale. Exercitarea căilor de atac apte a provoca un control judiciar al hotărârii atacate

 • Apel declarat împotriva încheierii prin care s-a soluţionat cererea de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul sentinţei. Recurs respins ca fiind nefondat

 • Infracţiunea de intermediere a intrării, a transportului sau a sejurului ilegale, a unui străin pe teritoriul Franţei. Admiterea contestaţiei formulate și dispunerea emiterii unor noi forme de executare

 • Infracţiunea de trafic de persoane. Solicitare privind amânarea predării pe o durată de 3 luni, motivată de împrejurarea că un membru al familiei este grav bolnav şi are nevoie de îngrijire permanentă. Respingerea contestației ca fiind nefondată

 • Motivarea hotărârii judecătoreşti. Precizarea în scris a raţionamentului care îl determină pe judecător să admită sau să respingă o cerere de chemare în judecată

 • Partaj judiciar. Stabilirea unei suprafeţe mai mici a bunului în condiţiile în care nu au existat acte de înstrăinare. Recurs respins ca nefondat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice