Cuvinte-cheie "Control judiciar"

 • Inadmisibilitate. Exercitarea unei căi de atac împotriva hotărârilor definitive pronunţate în materia revizuirii, în procedura admisibilităţii în principiu

 • Obligativitatea motivării hotărârii instanțelor judecătorești. Condiţie a procesului echitabil. Examinarea susţinerilor părţilor în mod real şi efectiv de instanţă

 • Lipsa motivelor de nelegalitate din cererea de recurs. Anularea recursului declarat

 • Nemulţumiri faţă de admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii. Sancțiunea nulității recursului

 • Soluţionarea acţiunii în revendicare formulată de către fostul proprietar în contradictoriu cu chiriaşii cumpărători

 • Contestarea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă și solicitare privind reîncadrarea în funcţia avută anterior. Anularea recursului declarat

 • Critici privind depăşirea, de către organul de inspecţie fiscală, a termenului de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererii de decont cu opţiunea de rambursare a TVA

 • Criticarea hotărârii recurate din perspectiva faptului că nu s-au reţinut dispoziţiile privitoare la situaţiile care pot constitui circumstanţe atenuante judiciare. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat

 • Infracţiunea de complicitate la cumpărare de influenţă. Invocarea lipsei cerințelor esenţiale pentru întregirea laturii obiective. Respingerea recursului ca nefondat

 • Modul de soluţionare a excepţiei având ca obiect lipsa calităţii procesuale active în ceea ce priveşte cererea principală (revendicare şi despăgubiri)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice