Cuvinte-cheie "Control judiciar"

 • Depăşirea termenelor maxime pentru predare. Punerea în libertate a persoanei urmărite

 • Recurs în casație. Controlul legalităţii hotărârii atacate, respectiv a concordanţei acesteia cu dispoziţiile legii materiale şi procesuale aplicabile raportului juridic dedus judecăţii

 • Plata unei taxe suplimentare pentru neîndeplinirea obiectivelor de valorificare sau reciclare a deşeurilor de ambalaje. Admiterea recursului, casarea în parte a sentinţei atacate şi rejudecarea cauzei

 • Contestarea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă și solicitare privind dispunerea reîncadrării în funcţia avută anterior. Anularea recursului declarat

 • Modul de stabilire a taxei judiciare de timbru. Scopul stabilirii caracterului timbrabil sau netimbrabil al cererii

 • Cerere de chemare în judecată privind suspendarea contractului de finanţare până la finalizarea cercetărilor penale. Respingerea cererii de revizuire

 • Inadmisibilitate. Apel formulat împotriva unei încheieri pronunţate în soluţionarea cererii de reexaminare

 • Respingerea probelor vizând reaua-credinţă a vânzătorului şi a cumpărătorilor la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare. Recurs respins ca nefondat

 • Tăierea fără drept şi sustragerea materialului lemnos. Imposibilitatea extinderii controlului judiciar cu privire la alte motive de nelegalitate echivalente celor limitativ enumerate de lege

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Revizuire. Principiul puterii lucrului judecat. 2) Casare. Principiul motivării hotărârilor. Buna administrare a justiției. Control judiciar

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice