Cuvinte-cheie "Competenta"

  • Cerere privind obligarea pârâtei la ştergerea menţiunilor referitoare la restanţele de plată ale reclamantului din evidenţa Biroului de Credit S.A. Competenţa de soluţionare a plângerilor împotriva modului de prelucrare a datelor personale

  • Agresiune sexuală, corupere sexuală a minorilor și instigare la mărturie mincinoasă. Infracțiuni săvârșite în circumscripţia mai multor instanţe. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • Încălcarea dreptului la apărare prin neparticiparea expertului consilier propus şi prin neregularitatea convocării pentru efectuarea expertizei tehnice la judecata în primă instanţă. Nelegalitatea soluţiei de respingere a cererii de chemare în garanţie ca tardiv formulate

  • Contract de servicii. Cerere privind obligarea pârâtei la plata penalităților contractuale ca urmare a întârzierii plății facturilor

  • Solicitare privind obligarea debitorului să aloce fondurile necesare plăţii drepturilor salariale stabilite prin titlurile executorii. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • Solicitatarea exercitării în mod exclusiv a autorităţii părinteşti asupra minorului, suplinirea acordului pârâtului în vederea înscrierii minorului la o unitate de învăţământ, stabilirea locuinţei minorului la mamă şi obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere

  • Cerere privind recunoașterea dreptului la plata diurnei procurorilor detaşaţi în cuantum de 2% din indemnizaţia de încadrare brută lunară. Invocarea excepţiei necompetenţei teritoriale

  • Solicitarea strămutării procesului civil. Competența materială de soluţionare a cererii de strămutare

  • Cererea de strămutare întemeiată pe motive de bănuială legitimă. Susţineri argumentate care ar putea fi circumscrise unor motive de siguranţă publică

  • Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor membrilor completului de judecată