Cuvinte-cheie "cerere de chemare in judecata"

 • Invocarea excepţiei rămânerii fără obiect a cererii de recurs, raportat la soluţia de admitere a recursului şi casare a încheierii. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

 • Critici privind depăşirea, de către organul de inspecţie fiscală, a termenului de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererii de decont cu opţiunea de rambursare a TVA

 • Cererea de chemare în garanţie. Existenţa unei obligaţii de garanţie sau de despăgubire care revine chematului în garanţie

 • Criticarea respingerii ca inadmisibilă a cererii în constatarea existenţei dreptului la despăgubiri sau compensaţii. Recurs nefondat

 • Solicitare privind obligarea pârâţilor la repararea prejudiciului cauzat prin formularea abuzivă a unor acţiuni în faţa instanţelor de judecată. Anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, anularea tuturor actelor de executare şi a executării silite însăşi

 • Acțiune privind obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate cu celelalte drepturi de care reclamantul ar fi beneficiat, repunerea părţilor în situaţia anterioară şi reintegrarea în muncă

 • Susțineri privind încadrarea greşită a faptelor imputate pârâţilor. Promovarea unei executări silite faţă de o persoană care nu are calitatea de debitor. Anularea recursului declarat

 • Concurenţă neloială. Analiza detaliată legată de asemănările şi deosebirile dintre două produse, atât conceptual cât şi vizual

 • Lipsa uneia dintre condiţiile specifice acţiunii în contencios administrativ. Admiterea recursului declarat de reclamantă, casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Impozit pe profit suplimentar. Solicitare în vederea anulării deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice