Lipsa uneia dintre condiţiile specifice acţiunii în contencios administrativ. Admiterea recursului declarat de reclamantă, casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare

6 dec. 2022
Vizualizari: 657
  • Legea nr. 554/2004: art. 20 alin. (3)
  • NCPC: art. 497

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, reclamanții A., B. și C. au solicitat, în principal, obligarea pârâtei Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților la emiterea unui titlul de plată corespunzător sumei de 607.155,86 RON, actualizată la data plății, plătibilă într-o singură tranșă, iar, în subsidiar. obligarea acesteia la emiterea titlului de plată corespunzător sumei de 607.155,86 RON actualizată, plătibilă în cele 5 tranșe anuale egale, începând cu 01.01.2014.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 78 din 18 ianuarie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Obiectul investirii în cauză îl constituie cererea de chemare în judecată a intimatei-pârâte Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților prin care se solicită obligarea acesteia la emiterea titlului de plată corespunzător sumei de 607.155,86 RON actualizată la data plății, plătibilă într-o singură tranșă, iar în subsidiar, obligarea la emiterea titlului de plată corespunzător sumei de 607.155,86 RON actualizată, plătibilă în cele 5 tranșe anuale egale începând cu 01.01.2014.

Prin decizia nr. 5763/FF/21.12.2008, în temeiul Hotărârii Comisiei Județene pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar Constanța nr. 484/11.09.2006 și a Raportului de evaluare nr. x/2006 Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a emis titlul de despăgubire în favoarea reclamanților (moștenitori ai defunctului D.), în cuantum de 503.300 ron.

Reclamanții au formulat cerere de executare silită în vederea recuperării creanței, încuviințată prin încheierea din data de 27.04.2012 pronunțată în dosarul nr. x/2012.

Ulterior, prin decizia nr. 2810/8.11.2013, pronunțată de Tribunalul București, a fost admisă contestația la executare formulată de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, iar prin decizia nr. 3478/5.11.2014 Tribunalul București a dispus întoarcerea executării silite.

Judecătorul fondului a respins acțiunea, ca neîntemeiată, reținând două aspecte, anume că: reclamanții nu au făcut dovada împrejurării că anterior introducerii acțiunii au formulat o cerere de emitere a titlului de plată și că pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ar fi refuzat emiterea acestuia sau nu ar fi soluționat cererea. Astfel, apreciază instanța de fond, lipsește una dintre condițiile specifice acțiunii în contencios administrativ și anume grefarea acesteia pe un act administrativ tipic sau, după caz, asimilat.

În al doilea rând, curtea de apel a reținut că reclamanții nu au făcut dovada nici a împrejurării că sunt persoane vătămate prin neemiterea titlului de plată, deoarece reclamanții nu au restituit până în prezent suma executată silit, apreciind că obligarea la emiterea unui titlu de plată poate conduce la efectuarea unei duble plăți.

Deși în considerentele sentinței recurate s-a reținut că lipsește una dintre condițiile specifice acțiunii în contencios administrativ și, de asemenea, că reclamanții nu au făcut dovada împrejurării că sunt persoane vătămate, în dispozitiv acțiunea reclamanților a fost respinsă ca nefondată.

Sentința primei instanțe nu face referire la niciunul dintre argumentele reclamanților, rezumându-se doar la analizarea celor două excepții în condițiile în care acestea nu au fost puse anterior în discuția părților, care au fost astfel private de posibilitatea de a-și formula apărări.

Or, raportat la obiectul cererii de chemare în judecată, dar mai ales la susținerile și apărările invocate, precum și la contraargumentația formulate prin întâmpinare, prima instanță avea obligația ca, în sprijinul soluției pronunțate să ofere o motivare adecvată tuturor chestiunilor în dezbatere și chiar dacă în îndeplinirea acestei obligații nu a fost furnizată o explicație pentru fiecare argument în parte și de o manieră elaborată, totuși trebuie să existe măcar un răspuns comun la aspectele invocate de reclamanți.

În cauză, Înalta Curte constată că deși sentința fondului cuprinde în dispozitiv soluția de respingere ca nefondată a cererii de chemare în judecată, considerentele nu exprimă punctul de vedere al instanței cu privire la toate chestiunile invocate de recurenții-reclamanți.

O motivare neadecvată obiectului cererii de chemare în judecată, raportat la argumentele și apărările principale, precum și contra argumentația și observațiile formulate echivalează cu nemotivarea și, implicit cu nerezolvarea fondului cauzei.

Pentru exercitarea corespunzătoare a controlului judiciar se impune ca la judecata în primă instanță să se cerceteze toate susținerile și argumentele părților, astfel încât criticile formulate într-o eventuală cale de atac să permită examinarea și valorificarea lor separată.

În consecință, potrivit dispozițiilor art. 497 C. proc. civ. și ale art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Înalta Curte de Casație și Justiție va admite recursul declarat de reclamantă, va casa sentința atacată și va trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță.

Sursa informației: www.scj.ro.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Lipsa uneia dintre condițiile specifice acțiunii în contencios administrativ. Admiterea recursului declarat de reclamantă, casarea sentinței atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare was last modified: decembrie 3rd, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.