Cuvinte-cheie "calitate procesuala activa"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare a unui teren aparținând fondului forestier. Proprietate publică. Calitatea procesuală activă a Regiei Naționale a Pădurilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competenţa teritorială în cazul promovării acţiunii de către o sucursală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea inexistenței dreptului de proprietate asupra unui imobil. Admisibilitate. Convenție de revocare a contractului de vânzare-cumpărare. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea nulității absolute și relative a hotărârii AGA. Autoritatea de lucru judecat a deciziei de anulare a sentinței pronunțate în primul ciclu procesual. Consecința pierderii calităţii de acţionar după trimiterea cauzei spre rejudecare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit şi garanţie. Calitatea de consumator. Fapte de comerţ. Interpretarea noţiunii de comerciant. Caracterul profesional

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune promovată de Parchet având ca obiect desfiinţarea unui înscris falsificat. Legitimare procesuală activă din perspectiva dispoziţiilor art. 245 alin. (1) lit. c1) din Codul de procedură penală din 1968

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea procesuală activă a unui terț de a contesta actul administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rolul activ al judecătorului în cadrul procedurii adopţiei. Drepturile asistentului maternal în procedura adopţiei. Calitatea procesuală activă a administratorului maternal în exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţă în materia cererilor vizate de art. 74 din Legea nr. 273/2004

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Contestaţie la tabel. Calitatea procesuală activă în formularea contestaţiei, în situaţia subrogaţiei legale în drepturile creditorului. Obligaţia administratorului sau lichidatorului judiciar de a solicita explicaţii şi documente suplimentare de la creditorul care nu a depus, anexat cererii de înscriere creanţă, toate documentele justificative ale creanţei, în situaţia în care administratorul sau lichidatorul judiciar invocă şi constată prescripţia extinctivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Teren aparținând fondului forestier. Proprietate publică. Acțiune în revendicare. Calitatea procesuală activă a Regiei Naționale a Pădurilor

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice