Cuvinte-cheie "calitate procesuala activa"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Act de vânzare emis ulterior finalizării executării silite. Acțiune în constatarea nulității absolute întemeiată pe dispozițiile art. 777 NCPC. Normele procedurale aplicabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Certificat de moştenitor. Constatarea nulității absolute. Acte de acceptare a moștenirii. Calitate de moștenitor. Succesibil. Concubin. Lipsa calităţii procesuale active

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri formulată de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, ca autoritate publică implicată în controlul privatizării. Excepția lipsei calității procesuale active. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri formulată de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, ca autoritate publică implicată în controlul privatizării. Excepția lipsei calității procesuale active. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere formulată de creditor în vederea autosesizării judecătorului sindic pentru înlocuirea culpabilă a practicianului. Condiții de promovare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație la hotărârea adunării creditorilor. Calitate procesuală activă a creditorului care a solicitat prorogarea discutării unui punct de pe ordinea de zi. Contestaţie împotriva raportului de cauze întocmit de lichidator

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație la hotărârea adunării creditorilor. Calitate procesuală activă a creditorului care a solicitat prorogarea discutării unui punct de pe ordinea de zi. Contestaţie împotriva raportului de cauze întocmit de lichidator

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație la hotărârea adunării creditorilor. Calitate procesuală activă a creditorului care a solicitat prorogarea discutării unui punct de pe ordinea de zi. Contestaţie împotriva raportului de cauze întocmit de lichidator

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în anularea Hotărarii adunării generale a creditorilor. Calitate procesuala activa. Situația promitentului cumpărător al imobilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în anularea hotărarii adunării generale a creditorilor. Calitate procesuala activa. Situația promitentului cumpărător al imobilului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice