Cuvinte-cheie "calitate procesuala activa"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu de muncă. Competenţă teritorială. Cerere formulată în numele membrilor de sindicat. Calitate procesuală activă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de leasing. Promovarea de către utilizator a unei acţiuni în rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între finanţator şi furnizor. Lipsa calităţii procesuale active

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anularea unei hotărâri AGA prin care au fost adoptate mai multe decizii. Disjungere. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de renunţare la deschiderea procedurii insolvenţei. Excepţia lipsei de interes a administratorului judiciar în declararea căii de atac

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanţă preşedinţială. Inexistenţa autorităţii de lucru judecat în ce priveşte hotărârea pe fond

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre AGA adoptată cu încălcarea art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Interes în promovarea acţiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Trecerea bunului din domeniul privat în domeniul public al statului. Acţiune în pretenţii formulată de noul proprietar. Analiza excepţiei lipsei calităţii procesuale active prin prisma art. 364 lit. i) C. proc. civ.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate în insolvenţă. Acţiune în pretenţii promovată de administratorul special. Calitate procesuală activă. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Interesul creditorilor în formularea cererii de constatare a nulităţii absolute a hotărârii de alegere a unui administrator unic, fără ca acesta să aibă calitatea de acţionar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 prin care se solicită restituirea unui imobil preluat abuziv. Contract de cesiune de drepturi litigioase. Lipsa calității de persoană îndreptățită a cesionarului de a solicita restituirea bunurilor în natură sau acordarea măsurilor reparatorii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice