Revista Universul Juridic

 • Societate cooperatistă. Excluderea membrului cooperator. Condiţii de admisibilitate

 • Evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Subiect activ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Piaţa internă. Decizie a unei asocieri de întreprinderi contrară regulilor de concurenţă. Calitatea de „asociere de întreprinderi” a unui organizaţii profesionale, instituite în baza unei legi interne

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil intrat în proprietatea statului în baza unui certificat de vacanță succesorală. Desființarea actului. Titlu nevalabil. Inaplicabilitatea Legii nr. 10/2001 în lipsa unei ”preluări abuzive”. Valorificarea pretențiilor pe calea dreptului comun

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Necomunicarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei către debitoare. Nesoluţionarea contestaţiei împotriva cererii de deschidere a procedurii insolvenţei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995 desființat pentru fraudă la lege. Consecințe cu privire la restituirea prețului de piață al imobilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Restituirea preţului de piață existent la momentul producerii evicţiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Autoritate de lucru judecat. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Dezlegare în drept în primul ciclu procesual. Incidenţa art. 315 C. proc. civ.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plângere împotriva rezoluţiei procurorului. Restituirea dosarului către organele de urmărire penală în vederea începerii urmăririi penale sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice