Cuvinte-cheie "Rejudecare"

 • Cerere prin care se solicita repunerea părţilor în situaţia anterioară şi obligarea intimaţilor la restituirea sumelor încasate

 • Soluţionarea unei cereri de desfiinţare a unui înscris. Obligaţia instanței de a motiva în fapt şi în drept hotărârea pronunţată

 • Noţiunile de „comunicare publică” şi „radiodifuzare”. Modalităţi diferite de utilizare a unei opere. Casarea deciziei de apel şi trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Critici cu privire la situaţia de fapt sau la modalitatea în care instanţa de apel a evaluat probele administrate. Casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instaţa de apel

 • Exigenţa motivării hotărârii judecătoreşti. Garanţie a caracterului echitabil al procedurii şi împotriva arbitrariului instanţei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Principiul non reformatio in peius

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuirea deciziei de trimitere spre rejudecare și a deciziei reprezentând soluția în rejudecarea cauzei pentru contrarietate. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Efectut pozitiv și cel negativ al autorității de lucru judecat (decizie cu opinie separată)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evocarea fondului. Decizie pronunțată în recurs prin care s-a dispus casarea hotărârii instanței de apel cu trimiterea spre rejudecare. Revizuire. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Încheiere de cameră preliminară nesusceptibilă de apel. Citare nelegală la judecata în fond. Lipsa afișării înștiințării. Motiv de trimitere a cauzei spre rejudecare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice