Cuvinte-cheie "exceptia nulitatii recursului"

 • Solicitarea încetării și interzicerii practicilor de concurenţă neloială din partea pârâţilor, de atragere a piloţilor maritimi salariaţi ai firmei pentru desfăşurarea activităţilor profesionale-salariale sau de altă natură în cadrul firmei și încetarea şi interzicerea practicilor de concurență neloială din partea pârâţilor, de captare-atragere, deturnare a clientelei reclamantei pentru desfăşurarea activităților profesionale-comerciale

 • Dreptul reclamantului de a-şi valorifica în instanţă pretenţiile decurgând din titlul de valoare. Analiza excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune invocate de către intimatul-pârât

 • Lipsa motivelor de nelegalitate pe care se întemeiază cererea de recurs. Anularea recursului

 • Recurs formulat în vederea recunoaştereii unui drept de superficie în favoarea recurentului-pârât. Recurs nefondat

 • Lipsa motivelor de nelegalitate din cererea de recurs. Anularea recursului declarat

 • Solicitare privind anularea unor acte administrative. Respingerea recursului declarat

 • Remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora

 • Neatașarea la cererea de recurs a dovezii achitării taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca netimbrat

 • Invocarea excepţiei nulităţii recursului. Constatarea nulității cererii de recurs

 • Metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. Valabilitatea perioadei pentru care este acordat avizul

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice