Cuvinte-cheie "exceptia de prematuritate"

  • Cerere de revizuire formulată ca urmare a pronunțării unei hotărâri de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului înainte de publicarea deciziei instanței europene în Monitorul Oficial. Respingerea excepției prematurității cererii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de împrumut. Act adițional prin care părțile înlocuiesc vechea obligație de restituire a împrumutului cu o obligație nouă, constând în vânzarea unor acțiuni deținute de debitor. Ineficacitatea novației

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încheiere dată de registratorul de carte funciară. Cale de atac

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării vremelnice a hotărârii apelate. Condiţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Soluţionarea litigiilor dintre profesionişti. Interpretarea dispoziţiilor cuprinse în art. 720^1 C. proc. civ.

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării silite. Restituirea cauțiunii. Excepția de prematuritate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nerespectarea obligaţiei legale potrivit căreia cererea de pensionare şi actele doveditoare se depun la casa teritoriala de pensii în raza căreia se află domiciliul asiguratului. Consecinţe de ordin juridic

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în contencios administrativ respinsă ca prematură. Nelegalitate

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice