Cuvinte-cheie "Domiciliu"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu de muncă. Cerere de intervenție în interes propriu. Disjungere. Domiciliul intervenientului situat în raza teritorială a unei altei instanțe. Prorogare legală de competență

  • Este discriminatorie impunerea condiției de domiciliu pentru ocuparea unui post în sistemul public și sistemul privat?

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act de vânzare-cumpărare. Acțiune personală. Competență teritorială alternativă. Instanța de la domiciliul pârâtului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Instanța competentă teritorial să soluționeze un litigiu de muncă. Interpretarea noțiunii de ”domiciliul”

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Declararea căii de atac a recursului peste termenul prevăzut de dispozițiile procedurale. Tardivitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs declarat peste termenul prevăzut de dispozițiile procedurale. Tardivitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea plăţii pensiei. Obligaţia pensionarilor de a comunica orice modificare privind condiţiile acordării pensiei. Necomunicarea noii adrese de domiciliu

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de muncă. Competență teritorială

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice