Cuvinte-cheie "Conflicte de munca"

 • Cerere privind plata drepturilor băneşti cuvenite reprezentând contravaloare hrană, diurna de misiune şi diferenţă de salariu cumulată cu diferenţa de indemnizaţie pentru întreţinerea soţiei în străinătate. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Contestaţie împotriva deciziei prin care s-a dispus anularea producerii privind promovarea contestatoarei în grad profesional imediat superior. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

 • Cerere privind completarea incorectă a carnetului de muncă, reconstituirea ștatelor de plată, completarea adeverinţei cu toate sporurile obţinute și obligarea pârâtei la plata unor daune morale. Recurs respins ca inadmisibil

 • Statutul cadrelor militare. Avansare în funcție. Respingerea contestaţiei în anulare

 • Valorificarea drepturilor băneşti rezultate din raporturile juridice de muncă. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind anularea deciziei de concediere, răspunderea angajatorului pentru prejudiciul moral cauzat şi obligarea pârâtei la plata daunelor morale

 • Cerere de renunţare la judecata apelului. Micşorarea cuantumului onorariului solicitat de avocat, ori de cate ori se va constata că acesta nu este corespunzător valorii pricinii sau muncii depuse

 • Litigiu având ca obiect răspunderea patrimonială a salariatului. Procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă

 • Jurisdicţia în sistemul pensiilor militare de stat. Stabilirea competenţei de soluţionare a cererii

 • Cerere privind obligarea pârâtului la recalcularea punctajelor anuale aferente perioadei în care reclamantul a desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă şi în condiţii speciale de muncă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice