Cuvinte-cheie "conflict individual de munca"

  • Solicitare privind dispunerea stabilirii şi recalculării indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti constând în bonusuri neacordate și plata cheltuielilor de judecată. Respingerea recursului ca inadmisibil

  • Cerere privind stabilirea şi recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi celelalte drepturi aferente, repararea prejudiciului creat prin neacordarea drepturilor de care ar fi trebuit să beneficieze reclamanții și obligarea pârâtului la alocarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale solicitate

  • Solicitare privind constatarea muncii efectuate în grupele I şi a II-a de muncă în perioadele menţionate în raportul de expertiză şi obligarea pârâtei la emiterea unei adeverinţe în acest sens

  • Cerere privind obligarea pârâtului la eliberarea unei noi adeverinţe în vederea calculării pensiei de serviciu a reclamantei, cu menţionarea veniturilor şi celorlalte elemente specifice

  • Conflicte de muncă şi asigurări sociale. Acţiune în răspundere patrimonială. Respingerea recursului declarat

  • Solicitare privind obligarea pârâtei la efectuarea tuturor demersurilor legale, administrative sau judiciare în vederea stabilirii pentru reclamanţi a încadrării posturilor în categoria celor de muncă în condiţii deosebite

  • Solicitarea anulării deciziei de încetare a contractului individual de muncă, reintegrarea contestatoarei pe postul avut anterior și plata salariilor pe care le-ar fi primit

  • Solicitarea obligării pârâtei la aprobarea notei de concediu de odihnă și anularea orelor nemotivate din fluturaşul de salariu. Inadmisiblitatea recursului

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice