Cuvinte-cheie "Confiscare"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Spălare de bani. Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 8 C. proc. pen. Continuarea procesului penal. Confiscare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Confiscare. Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. Procedura de confiscare în cazul clasării

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Prejudiciu creat ca urmare a confiscării nelegale a unor bunuri și aplicării amenzii. Anularea actului în temeiul O.G. nr. 2/2001. Acțiune în despăgubiri întemeiată pe dispozițiile dreptului comun. Competența materială procesuală de soluționare a litigiului

 • Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate

 • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 11/2015: Confiscarea bunurilor care fac obiectul infracțiunii de contrabandă prevăzută în Codul vamal (M. Of. nr. 381/2.06.2015)

 • Neconstituționalitate: Art. 549¹ („Procedura de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării”) alin. (2), (3) și (5) Cod procedură penală (M. Of. nr. 264/21.04.2015)

 • Stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate (O.U.G. nr. 7/2015)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. (1) pct. 17² C. proc. pen. Confiscare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Furt calificat cu consecinţe deosebit de grave. Pluralitate de părţi vătămate. Confiscarea unei sume globale de la inculpaţi. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prejudiciul creat ca urmare a confiscării unor bunuri mobile. Despăgubiri materiale solicitate în temeiul Legii nr. 221/2010, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă. Inadmisibilitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice