Cuvinte-cheie "Competenta materiala"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Certificat de atestare a dreptului de proprietate. Principiul rolului activ al judecătorului vs. principiul disponibilităţii. Regulator de competenţă. Calificarea cererii de chemare în judecată în raport cu obiectul acesteia

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sechestru asigurător. Proces penal în curs de judecată. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile în cadrul licitaţiei. Cerere de restituire a sumelor achitate de terţul adjudecatar. Competenţă materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sechestru asigurător. Proces penal în curs de judecată. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile în cadrul licitaţiei. Cerere de restituire a sumelor achitate de terţul adjudecatar. Competenţă materială

 • Valorificarea drepturilor băneşti rezultate din raporturile juridice de muncă. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competenţă. Desfiinţarea cu trimitere spre rejudecare vizând infracţiunile de evaziune fiscală. Aplicarea prevederilor Legii privind „mica reformă”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea rezoluţiunii contractului de vânzare încheiat ulterior deschiderii procedurii insolvenţei. Competenţa materială procesuală a judecătorului sindic. Incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 3 NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de eliberare a certificatului de titlu executoriu european. Competenţă materială. Înţelesul sintagmei „instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei executare se solicită” din cuprinsul art. I4 – art. 3 din O.U.G. nr. 119/2006

 • Cerere de renunţare la judecata apelului. Micşorarea cuantumului onorariului solicitat de avocat, ori de cate ori se va constata că acesta nu este corespunzător valorii pricinii sau muncii depuse

 • Cererea de contopire a pedepselor închisorii. Stabilirea instanţei competente să soluţioneze cauza

 • Solicitarea revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei pentru neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. Sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice