Cuvinte-cheie "Cerere de revizuire"

 • Imposibilitatea folosirii altor mijloace procedurale în scopul de a se obţine reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătoreşti. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Termenul de revizuire. Cauzele în care încălcarea autorităţii de lucru judecat rezultă doar din considerentele, nu şi din dispozitivul deciziei supuse revizuirii

 • Cerere în vederea anulării oricărui demers efectuat ca urmare a încheierii actelor adiţionale la contractul individual de muncă şi modificarea statelor de plată întocmite în baza actelor adiţionale

 • Solicitare privind anularea în tot a deciziei şi a actelor subsecvente, suspendarea aplicării măsurilor dispuse prin decizia atacată şi constatarea tardivităţii dispunerii măsurii cu privire la rezilierea contractului de finanţare nerambursabilă

 • Cerere în vederea anulării deciziei privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de audit financiar emis în urma acţiunii de Audit Financiar asupra conturilor de execuţie bugetară. Respingerea cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă

 • Încălcarea efectului pozitiv al autorităţii de lucru judecat. Impunerea existenţei unor dezlegări date asupra unor puncte litigioase ale procesului care să se opună cu putere de lucru judecat

 • Formularea aceleiaşi cereri de revizuire de două ori. Depăşirea termenului legal de o lună de la descoperirea înscrisului nou

 • Invocarea încălcării efectului pozitiv al autorităţii de lucru judecat. Respingerea cererii de revizuire ca tardivă

 • Posibilitatea atacării cu revizuire a hotărârilor care nu evocă fondul. Încălcarea autorității de lucru judecat a primei hotărâri

 • Condamnarea revizuentului de către instanţa de recurs, fără audierea martorilor care figurau în dosar, în condiţiile în care celelalte instanţe, de fond şi de apel, au dispus achitarea sa. Încălcarea dreptului revizuentului la un proces echitabil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice