Cuvinte-cheie "cai extraordinare de atac"

 • Critici privind neîndeplinirea condiţiilor necesare angajării răspunderii civile delictuale. Recurs respins ca nefondat

 • Cerere de chemare în judecată privind suspendarea contractului de finanţare până la finalizarea cercetărilor penale. Respingerea cererii de revizuire

 • Critici prin care se invocă împrejurarea că fapta nu este prevăzută de legea penală şi lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. Recurs respins ca nefondat

 • Infracţiunea de tentativă de omor. Întrunirea elementelor de tipicitate obiectivă sau subiectivă prevăzute de norma de incriminare

 • Complicitate la infracţiunea de corupere a alegătorilor în legătură cu un referendum. Solicitare privind reţinerea unei alte situaţii de fapt

 • Complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei

 • Solicitare privind dispunerea obligării pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensie în care să fie inclusă majorarea punctajului cu 50%, recalcularea cuantumului pensiei având în vedere punctajul rezultat în urma majorării și plata drepturilor de pensie recalculate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Aprecierea probelor. Greşeală de judecată. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 9 C. proc. civ. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs neavenit. Declararea căii de atac de intervenienții în interesul uneia dintre părți, fără ca aceasta să declare recurs

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice