Cuvinte-cheie "autoritate de lucru judecat"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Non bis in idem. Autoritate de lucru judecat

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuirea în materia contenciosului administrativ. Termen

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire formulată ca urmare a pronunțării unei hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 322 pct. 9 C. proc. civ.

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea creditorilor. Creanţă constatată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. Autoritate de lucru judecat. Consecinţe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în realizare. Autoritate de lucru judecat rezultată dintr-o hotărâre dată asupra unei cereri în constatare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre arbitrală de declinare a competenţei în favoarea instanţei judecătoreşti. Acţiune în anulare. Inadmisibilitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil cumpărat în baza Legii nr. 112/1995. Anularea contractului de vânzare-cumpărare. Dezdăunarea cumpărătorului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apartenenţa la domeniul public sau domeniul privat a imobilului preluat în mod abuziv de stat. Condiţii pentru restituirea în natură

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea procesuală pasivă şi interesul pentru atragerea în proces a succesorului cu titlu particular al imobilului preluat abuziv de stat. Principiul opozabilităţii hotărârii judecătoreşti. Relativitatea efectelor hotărârii

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice