Revista Universul Juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea mandatului european de arestare. Depăşirea termenelor maxime pentru predare. Soluţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sentinţă pronunţată de judecătorie după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010. Infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. Căi de atac. Instanţa competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plângere împotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispoziţiilor O.U.G. nr. 34/2006. Desfiinţarea deciziei atacate şi trimiterea contestaţiei spre soluţionare instanţei competente

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea creditorilor. Creanţă constatată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. Autoritate de lucru judecat. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sechestrul asigurător. Condiţii de admisibilitate. Drepturile acţionarului în caz de dizolvare şi lichidare a societăţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţie fiscală. Persoană care nu este contribuabil în sensul Codului de procedură fiscală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 386 lit. a) C. proc. pen. Hotărâre rămasă definitivă la instanţa de apel. Instanţa competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Elemente constitutive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare a unui imobil pentru care s-a stabilit nelegalitatea titlului statului printr-o hotărâre judecătorească anterioară. Respingerea acțiunii. Aplicarea legii speciale. Dreptul fostului proprietar sau al moștenitorilor acestuia la despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plângere îndreptată împotriva deciziilor pronunţate de C.N.S.C., privind modul de atribuire a contractului de achiziţie publică

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice