Cuvinte-cheie "Uzucapiune"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiunea de 10 până la 20 de ani. Condiția existenței bune-credințe a uzucapantului la momentul dobândirii imobilului. Cauze de întrerupere a cursului prescripției achizitive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Calitate procesuală pasivă în acțiunile formulate de unitățile de cult religioase

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Calitate procesuală pasivă în acțiunile formulate de unitățile de cult religioase

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune. Drept de opţiune. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune. Drept de opţiune. Condiţii şi efecte

 • Uzucapiunea ca modalitate de dobândire a dreptului de proprietate – patrona generis humani sau o impium praesidium?

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea uzucapiunii de lungă durată. Imobil aflat în administrarea unei întreprinderi de stat. Detenție precară. Neîndeplinirea condiției posesiei utile

 • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 19/2015 (M. Of. nr. 11/7.01.2016): art. 1050-1053 Cod procedură civilă şi art. 56, art. 76 şi art. 82 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil

 • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 19/2015: art. 1050-1053 Cod procedură civilă şi art. 56, art. 76 şi art. 82 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dobândirea dreptului de proprietate asupra unui teren prin invocarea uzucapiunii de lungă durată. Sarcina dovedirii viciilor posesiei

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice