Cuvinte-cheie "Uzucapiune"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune. Joncțiunea posesiilor. Calitate procesuală pasivă a unităţii administrativ-teritoriale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competență teritorială. Dezbaterea succesiunii. Uzucapiune. Renunțarea la un capăt de cerere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ieşirea din indiviziune asupra cotelor succesorale rezultate din moştenirea legală, pretinzându-se şi dobândirea, prin uzucapiune, a unei cote succesorale a unuia dintre moştenitori cu privire la acelaşi bun succesoral. Competenţa teritorială exclusivă. Ultimul domiciliu al defunctului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Uzucapiune de scurtă durată. Contract de vânzare-cumpărare. Prezumţia bunei-credinţe. Conduită diligentă. Nevalabilitatea titlului înstrăinătorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de scurtă durată. Proces-verbal de adjudecare a unor terenuri la licitație publică. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare. Inexistența justului titlu

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cereri de chemare în judecată având aceeași cauză, același obiect și aceleași părți. Respingerea primei acțiuni ca inadmisibilă. Analizarea excepției autorității de lucru judecat în cea de a doua cauză în raport cu prevederile articolului 6 din Convenția europeană a drepturilor omului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune. Hotărâre judecătorească. Autoritatea de lucru judecat. Efectul pozitiv şi efectul negativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune. Posesie începută în perioada 1974 1989. Inexistenţa unei cauze legale de întrerupere a cursului prescripţiei achizitive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune. Încadrarea criticilor recurenţilor în conţinutul motivului de recurs adecvat. Stabilirea cadrului procesual în funcţie de conţinutul cererii de chemare în judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiunea de scurtă durată. Condiția existenței bune-credințe a uzucapantului la momentul dobândirii imobilului. Cauze de întrerupere a cursului prescripției achizitive

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice