Cuvinte-cheie "Sechestru asigurator"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Evaziune fiscală. Chestiuni prealabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de împrumut. Restituirea sumei împrumutate. Sechestru asigurător. Autoritatea de lucru judecat. Considerente decizorii. Principiul contradictorialităţii. Dreptul la apărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sechestru asigurător menţinut prin hotărârea de achitare. Acțiune în constatarea încetării de drept a măsurii asigurătorii. Condiţii. Înțelesul sintagmei „acțiune în fața instanței civile” la care se referă art. 397 alin. (5) Cod procedură penală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sechestru asigurător menţinut prin hotărârea de achitare. Acțiune în constatarea încetării de drept a măsurii asigurătorii. Condiţii. Înțelesul sintagmei „acțiune în fața instanței civile” la care se referă art. 397 alin. (5) C. proc. pen.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nesoluţionarea laturii civile a procesului penal. Acţiune în răspundere civilă delictuală. Competenţa instanţei civile de a se pronunţa asupra cererii de ridicare a sechestrului asigurător dispus prin ordonanţă a procurorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sechestru asigurător instituit prin ordonanță a procurorului. Hotărâre penală de achitare. Nesoluționarea laturii civile. Cerere având ca obiect constatarea încetării de drept a măsurilor asigurătorii. Conflict negativ de competență

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea obligaţiei de plată a despăgubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurător. Competență

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri asigurătorii. Ridicarea sechestrului asigurător

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Instituirea sechestrului asigurător pentru penalităţile de întârziere aferente chiriei. Condiţia referitoare la lipsa titlului executoriu cu privire la suma de bani datorată de către debitor

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice