Cuvinte-cheie "risc asigurat"

 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de vehicule. Raporturile dintre asigurat şi asigurător

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare de răspundere profesională a executorului judecătoresc. Interpretarea clauzelor contractuale referitoare la cazurile de excludere a răspunderii asigurătorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Producerea riscului asigurat. Despăgubiri. Determinarea momentului de la care pot fi acordate penalităţile de întârziere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurare RCA. Regimul juridic al penalităților de întârziere. Determinarea momentului de la care pot fi acordate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectul convențiilor. Interpretarea termenilor și a clauzelor contractuale potrivit cu scopul contractului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare de răspundere civilă obligatorie încheiat de asigurător persoană juridică străină. Daune morale solicitate pentru prejudiciul suferit de victima unui accident rutier produs pe teritoriul României. Stabilirea cuantumului despăgubirii în raport cu limitele impuse de legislația statului român, în vigoare la data producerii faptei prejudiciabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cererea de obligare a Fondului de Garantare a Asiguraţilor la despăgubiri ca urmare a producerii unor riscuri acoperite de asigurarea RCA. Procedură specială de reglementare a legii. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Menţionarea lipsei avizului PSI, la momentul încheierii contractului. Producerea riscului de incendiu. Efecte în privinţa obligaţiei asiguratorului de plată a despăgubirilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurări. Acţiune în pretenţii formulată de beneficiarul asigurării. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Sumă asigurată la un cuantum superior valorii bunului. Modalitatea de calcul a despăgubirii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice